Did you know that one of the most popular types of Short Term Work Visas in Turkey is the “Montage & Assembly Visa” and Miorec is highly experiencedin this field in Turkey?

This week’s topic on “Miorec Blog” is the Montage & Assembly Visa and the advantageous services we offer in this context!

One of the two types of visas that allow foreigners to work in Turkey is the 1-year “work visa” and the other is the “Montage & Assembly visa” which is the subject of this article.

So what is Montage & Assembly visa? How can Montage & Assembly visa be obtained? Who can apply?

Foreigners who will come to Turkey for the montage, assembly, maintenance and repair of machinery and equipment imported to Turkey, to provide training on its use or to take delivery of the equipment, provided that they do not exceed three months and prove this situation with the documents to be submitted, are required to obtain an “Montage & Assembly Visa” in advance.

A foreigner who enters the country with an “Montage &Assembly visa” for the above-mentioned purposes may work legally for up to 90 days within 1 year within the duration of the visa granted.

No further application is required after entry with an “assembly visa”.

How to get an assembly visa? The assembly visa process is as follows:

Place of Application: Turkish Representative Offices abroad

Application: In the assembly visa application to the relevant Consulate / intermediary institution; Invitation Letter, Assignment Letter and documents proving the nature of the work to be done (contract, sales promise, invoice, customs entry declaration and other documents showing that the work has been undertaken) must be applied in person by the foreign personnel with the application folder.

Duration of work: The foreigner who enters Turkey with an assembly visa can work for a maximum of 90 days from the date of entry (within the visa period granted). Foreign personnel who will work for a longer period of time are required to obtain a “work visa”.

Social Security Obligation ofthe foreigner: Foreigners working up to 90 days are exempt from Social Security obligations. However, the foreigner must be covered by an

international group/accident insurance to avoid any problems in case of a work accident.

E-exemption application: Foreign personnel who enter with a tourist visa without obtaining an assembly visa can work for 90 days as of the date of approval within 30 days from the date of entry within the framework of the eligibility of the application they will make from the Ministry of Labor e-exemption system.

You can find detailed information about assembly visa applications from this link.

 

Türkiye’de en çok başvuru alan Kısa Süreli Çalışma Vizesi türlerinden birisinin “Montaj Vizesi” olduğunu ve Miorec’in de bu alanda Türkiye’de öncü bir kurum olduğunu biliyor muydunuz?

Miorec Blog“da bu haftaki konumuz Montaj Vizesi ve bu kampsamda sunduğumuz avantajlı hizmetler!

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesini mümkün kılan iki vize türünden birisi 1 yıllık olan “çalışma vizesi” iken diğeri ise bu yazımızın konusu olan “Montaj Vizesi”dir.

Peki montaj vizesi nedir? Montaj vizesi nasıl alınabilir? Kimler başvurabilir?

Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak amacıyla üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’ye bu amaçla gelecek olan yabancıların önceden “Montaj Vizesi” almaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “montaj vizesi” ile yurda giriş yapan yabancı, verilen vize süresi dahilinde 1 yıl içinde  90 güne kadar yasal olarak çalışabilir.

“Montaj vizesi” ile giriş yapıldıktan sonra herhangi başka bir başvuruya gerek yoktur.

Montaj vizesi nasıl alınır? Montaj vize süreci işe aşağıdaki gibidir:

Başvuru Yeri: Yurt dışındaki Türk Temsilcilikleri

Başvuru: Montaj vizesi başvurusunda ilgili Konsolosluğa/aracı kuruma; Davetiye Yazısı, Görevlendirme Yazısı ve Yapılacak işin niteliğini kanıtlayan belgeler ile birlikte (sözleşme, satış vaadi, fatura, gümrük giriş beyannamesi ve işin yüklenildiğini gösterir diğer belgeler) yabancı personel tarafından başvuru dosyası ile şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma süresi: Montaj vizesi ileTürkiye’ye giriş yapan yabancı, giriş yaptığı tarihten itibaren (verilen vize süresi içerisinde) en fazla 90 gün çalışabilir. Daha uzun süre çalışacak yabancı personellerin “çalışma vizesi” almaları gerekmektedir.

Yabancının sigortalanması: 90 güne kadar çalışacak yabancılar Sosyal Güvenlik yükümlülüklerinden muaftır. Ancak, herhangi bir iş kazası durumunda sıkıntı yaşanmaması için yabancı, uluslararası bir grup/kaza sigortası kapsamında olmalıdır.

E-muafiyet başvurusu: Montaj vizesi almadan turist vizesi ile giriş yapan yabancı personeller, giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Çalışma Bakanlığı e-muafiyet sisteminden yapacakları başvurunun uygunluğu çerçevesinde, onay verilen tarih itibariyle 90 gün çalışabilirler.

Montaj vizesi başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Mevzuat:

  1. 6458 Sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU, 19 ve 20. Maddeleri

  1. 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin (e) bendi

  1. 4817 Sayılı Kanun, Madde 55/C:

SON HABERLER