İkamet İzni Başvurusu

İkamet izinlerinde hukuki süreçlerin takibini titizlikle sağlarken, yaşanabilecek olumsuz durumları sektörel tecrübemiz ile öngörüyor ve nokta atışı çözümler sunuyoruz.

İkamet İzni Başvurusu

Miorec olarak sizlere, tecrübeli ekibimiz ile ikamet izni başvurularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Çalışma İzni sahibi yabancıların ailelerinin de Türkiye’de uzun süreli kalmaları için İkamet İzni almaları gerekmektedir.

6458 sayılı Uluslararası İşgücü kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile İkamet izni süreçleri hakkında hükmümler belirlenmiştir.

T.C. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İkamet İzni başvurularında yetkili kurumdur.

Yabancıların vize veya vize muafiyet süresi içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne online ikamet izni başvurusu yapılmalıdır. Randevu gün ve saatinde, yabancının adresinin bağlı bulunduğu Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için Göç İdaresi Müdürlüklerine sadece yabancı ve yasal vekili olarak Avukatı katılabilir.

1

Yabancının
Türkiye’ye Girişi

Yabancılar Türkiye’ye amacına uygun bir şekilde vize veya vize muafiyeti ile giriş yaparlar.

Uyruklarına bağlı olarak 30-60 ya da en fazla 90 gün süre ile Türkiye’de kalabilirler.

2

Online
Başvuru

Türkiye’ye uygun bir şekilde giriş yapıldıktan sonra amacına uygun olarak yabancılar, Aile, Turistik veya Öğrenci ikametine başvurabilirler. Başvuru öncelikle Göç İdaresi online sistemi üzerinden yapılır. Daha sonra Göç İdaresi tarafından başvuru gün ve saati belirlenir.

3

Başvuru
Süreci

Göç İdaresi tarafından belirlenen randevu gün ve saatinde başvuruda bizzat başvuru sahiplerinin ve varsa yasal temsilcisinin bulunması gerekmektedir. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi akabinde başvuru sahiplerine geçici ikamet belgesi verilir.

4

Başvurunun
Değerlendirilmesi

Başvurular genellikle randevu sırasında değerlendirilip, başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz sonuç bildirilir. Ancak Sonuçlar daha sonra da bildirilebilir.

5

Başvuru
Sonrası

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıların İkamet izin kartları Göç İdaresi tarafından en geç 2 hafta içerisinde başvuruda belirtilen ev adresine postayla gönderilir. Yabancıların ikamet izin kartlarını aldıktan sonra Göç İdaresi Müdürlükleri aracılığı ile adres kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

İKAMET İZNİ KULLANIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

  1. Başvuru onaylanana kadar yabancıya, en fazla 15 gün süre ile yurt dışında kalmasını sağlayan müracaat belgesi verilir. Çıkış yaparken müracaat belgesini ve harç yatırılan makbuzu yanınızda bulundurunuz.
  2. İkamet İzni iptal sebepleri:
  • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
  • Yabancının son bir yıl içinde toplamda 120 (yüz yirmi) günden fazla yurt dışında kalması,
  • Yabancı hakkında sınır dışı edilme veya Türkiye’ye giriş yasağının bulunması hallerinde, ikamet izni iptal edilir. Süresi bitenlerin süreleri uzatılmaz.