Kalite Politikamız

Başarı; doğru çözümlerle başlar, doğru çözümler ise Miorec ile….

Kalite Politikamız

Miorec; insan kaynakları danışmanlığı faaliyeti kapsamında ISO: 9001:2015 belgesine sahip, ilgili standardın tüm şartlarına uygun kalite yönetim sistemine sahip bir danışmanlık firmasıdır.

ISO 9001:2015 kalite yönetim standartları; Müşteri Odaklılık, Liderlik, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı İyileştirme, Kanıt Esaslı Karar Alma ve İlişki Yönetiminden oluşan 7 kalite yönetim prensibine dayanmaktadır.

Miorec kalite yönetim sistemlerinin temel amacı olan hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve önlemek üzere, her bir prensibi tüm iş süreçlerine uygulayarak, çalışanları, adayları, müşteri ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmetler üretilmesi konusunda hassasiyet göstermektedir.