Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma vizesi başvurusundan, sigortalanma ve adres kaydına kadar tüm süreçlerde de sizlerin yanındayız.

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma izni başvurusu hata kabul etmeyen bir süreçtir. Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için “çalışma izni” alınması gerekmektedir.

6735 sayılı kanun ve uygulamaları çerçevesinde yabancı personel çalışma izinleri hakkındaki hükümler belirlenmiştir.

Çalışma İzinleri, yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına, uyruklarına, yabancının Türkiye veritabanında kayıtlı bilgilerine, ikili anlaşmalara göre değerlendirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Çalışma İzin başvuruları işveren tarafından yapılmaktadır. Süreçlerin tamamında Miorec İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketi olarak uzman ekibimizle sizler için özel çözümler üretiyoruz.

Başvuru aşağıdaki kriterleri sağlayan Türkiye’deki işveren tarafından yapılır:

 • Çalışan her yabancı personel için 5 (beş) Türk çalışan olması,
 • Çalıştıran kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya,
 • Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya,
 • Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.

Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri aşağıda tam olarak bulunmaktadır.

Yabancı personele verilecek ücretin yapacağı işe uygun olması vb. koşullar Bakanlıkça incelenir.

Miorec, başvuru öncesi işveren ve yabancının evrakını inceler, değerlendirmesini yapar ve başvurunun uygunluğu konusunda bilgi verir. Değerlendirme sonrası olabilecek pozitif ya da negatif olasılıklar karşılıklı görüşülür ve başvuru yapılır.

İlk başvuru 1 yıl olarak yapılır. İlerleyen yıllarda, aynı işverende devam edilmesi durumunda 2 ve 3 yıllık uzatmalar yapılabilir. İşveren değiştirildiğinde ya da transfer başvurularında izin 1 yıl olarak verilir.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, bir yabancı vatandaşın, yasal olarak bir ülkede çalışabilmesi için gereken resmi belgedir. Bir ülkeye göç eden yabancılar, çalışma izni başvurusu yaparak, o ülkede yasal olarak çalışabilirler.

Çalışma izni, ülkenin göçmenlik yasaları tarafından düzenlenir ve genellikle bir işveren tarafından sunulan bir iş teklifine dayanır. Başvuru sürecinde, yabancı bir vatandaşın çalışmak için gerekli beceri ve niteliklere sahip olduğunu gösteren belgeler sunması gerekebilir.

Çalışma izni başvurusu, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve süreç, başvurunun kabul edilmesi için belirli kriterleri karşılamayı gerektirebilir. Bazı ülkeler, özellikle yüksek nitelikli işler için çalışma izinlerini kolaylaştırırken, diğerleri için daha katı kurallar uygulanır.

Çalışma izni başvurusu, yabancı çalışanlar için önemli bir süreçtir ve yasal olarak bir ülkede çalışmak isteyen yabancıların bu süreci tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma İzni Faaliyetlerimiz Video

Çalışma izni alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.

 • Çalışma izni nedir?
 • Ne türleri vardır?
 • Nasıl alınır?
 • İnsan kaynakları alanında profesyonel çözümler sunan Miorec, çalışma izinleri konusunda hangi faaliyetlerde bulunuyor?

Nasıl Başvuru yapılır?

Çalışma İzni almak için 2 tür yöntem vardır:

1. Yurtdışından Yapılan Çalışma İzni Başvurusu – Çalışma Vizesi Başvurusu

Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni olmayan yabancıların başvuruları yurtdışındaki Türk temsilcilikleri aracılığıyla yapılır.

Çalışma Vizesi
Başvurusu

(Türk Konsoloslukları)

Türkiye’de en az 6 ay geçerli ikamet izni olmayan yabancılar başvurularını kendi ülkelerindeki ya da ikamet ettikleri ülkedeki Türk konsolosluklarından yapar. Bu işleme kadar geçen süreçte diğer vize tipleriyle ülkeye giriş yapılsa da yasal çalışma yapılamaz.

Çalışma İzni
Başvurusu

(Çalışma Bakanlığı)

Yabancıların Türk Konsolosluğu’na yaptığı başvuruda verilen Referans numarası ile, yasal süresi içinde çalışma izni başvurusu Miorec tarafından Çalışma Bakanlığı’na yapılır. Onay süresi yaklaşık 4 haftadır.

Çalışma Vizesinin Pasaporta İşletilmesi

(Türk Konsoloslukları)

Çalışma izni onaylandıktan sonra, yabancı şahsın çalışma vizesi başvurusuna yapmış olduğu konsolosluğa 30 gün içerisinde müracaat ederek yasal harçları yatırması ve pasaportuna çalışma Vizesini işletmesi zorunludur.

Yabancının Sigortalanması Ve Adres Kaydı

Çalışma izni onayından sonra (yurtdışı başvurularında yabancının Türkiye’ye girişini müteakip) yabancının sigorta girişinin derhal yapılması ve 20 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğü’nde adres kaydı yapılması yasal zorunluluktur.

İzin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurt dışındaki Türk Temsilciliklerinden alınan “referans numarası” ile yapılır.

Yabancı, adına alınan vize randevusunun gün ve saatinde Miorec tarafından kendisine gönderilen dosya ile “çalışma vizesi” başvurusu yapar. Konsoloslukça verilecek referans numarası ile “çalışma izni” başvurusu Bakanlığa yapılır. Tüm süreç Miorec tarafından yürütülür.

Çalışma İzni Başvurusu

2. Yurtiçinden Yapılan Çalışma İzni Başvuruları

Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni olan yabancılar (öğrenim amaçlı verilen ikamet izinleri hariç) başvurularını doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapabilirler. Bu durumda olan yabancıların “çalışma vizesi” başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni olan yabancılar  başvuruları doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapılır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri hariç öğrenim amaçlı ikamet izinleri ile Çalışma İzni başvurusu yapılamaz.

Başvurunun Onaylanması

Bakanlık tarafından olumlu değerlendirilen başvurular için 1 yıllık Çalışma İzni harcı ve Çalışma İzni kart bedelinin yatırılması istenir. İlgili Harçların yatırılması üzerine Çalışma İzni onaylanır.

Sigorta Girişi

Çalışma İzni onayından sonra derhal çalışma izni başvurusunda belirtilen SGK Sicil numarası üzerinden ve İş Sözleşmesinde belirtilen maaş- pozisyon bilgisi ile çalışanın sigorta girişi derhal yapılır.

Adres Kaydı

Yabancı personelin ikamet izni başvurusunda adres kayıt işlemi yapılmadıysa ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden adres kaydının yapılması gerekmektedir.

Yabancının sigortalanması ve adres kaydı

Çalışma izni onayından sonra (yurtdışı başvurularında yabancının Türkiye’ye girişini müteakip) yabancının sigorta girişinin derhal yapılması ve 20 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğü’nde adres kaydı yapılması yasal zorunluluktur.

Çalışma izni ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinde Çalışma İzni Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar sayfasında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Çalışma İzni Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Türkiye’de İçişleri Bakanlığı tarafından verilen en az altı (6) aylık ikamet iznine sahip yabancıların işverenleri çalışma izni için online başvuru yapabilirler.
 • Yabancının ikamet izninin bulunmaması halinde, vatandaşı olduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve buradan kendisine verilecek 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Bakanlığımıza online çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Sistemde işyeri kaydını oluşturacak olan işyeri SGK e-bildirge kullanıcısının kendi adına elektronik imzasının olması gerekmektedir.
 • İş sözleşmesi düzenlenir ve her iki tarafça imzalanması gerekir.
 • Başvurularla ilgili tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılır.
 • Genel Müdürlüğümüze herhangi bir başvuru formu, dilekçe veya başka bir belge gönderilmeyecektir.
 • Yabancının fotoğrafı çalışma izin kartına basılacağından renkli, son 6 ay içerisinde, önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, arka fonu beyaz (biyometrik) olmalı ve doğru bir şekilde ölçeklendirilerek yüklenmelidir.
 • Başvuru sürecinde yazışmalar için kullanılacak elektronik posta (e-posta) adresinin, özellikle iç hizmetler için, başvuru sahibine ait olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde başvuru sahipleri süreçlerden haberdar olamayabilir ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir.
  e-Devlet şifrenizi ve e-imza şifrenizi kimseyle paylaşmayın.
 • Çalışma izni aldıktan sonra 30 gün içinde SGK bildirimini yapın.
 • Yabancı ile çalışmanız bittikten sonra SGK bildirimi ile sisteme girerek çalışma iznini sonlandırın.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Başvuru için öncelikle işyeri kaydının oluşturulması gerekmektedir.
 • İşveren kaydı, yabancının çalışacağı adrese ait SGK işyeri tescil numarası üzerinden “Yeni İşyeri” alanı seçilerek oluşturulmalıdır.
 • İşveren kaydının SGK işyeri tescil numarası üzerinden yapıldığı hallerde, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilen yabancının çalışacağı adres ile SGK işyeri sicil numarasıyla yapılan sorgulamadan gelen adresin aynı olması gerekmektedir.
 • Ulusal Adres Veri Tabanında bulunmayan adresler için yabancının çalışacağı adrese ilişkin işyerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyenin numarataj servisine gidilerek işyeri adres kaydının yapılması gerekmektedir.
 • SGK işyeri tescil numarasından gelen adresin güncel olmaması halinde bu adresin SGK’dan güncellemesi gerekmektedir.
 • Kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların işyeri SGK tescil numaralarının bulunmaması halinde ise; işyeri kaydının, “Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar” alanından, yabancının 99 ile başlayan kimlik numarası ile oluşturulması ve yabancının işyeri adresinin manuel olarak girilmesi gerekmektedir.
 • Harç tutarlarının bildirilen tutarlarda ve doğru hesap numaralarına yabancının 99 la başlayan kimlik numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

 

Geçici Koruma Kapsamındaki Çalışma İzin Başvurularında İstenilen Belgeler:

 • İş Sözleşmesi (sözleşme herhangi bir formatta olabilir, ancak işveren unvanı ve adresinin, yabancının kimlik bilgilerinin, yabancının işyerinde yapacağı görevin, alacağı aylık brüt ücret vb bilgilerin eksiksiz belirtilmesi ve yabancı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir)
 • UYARI: Kendi adına ve hesabına gerek şahıs gerekse sermaye şirketi kurarak bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılmaktadır.
 • Bu kapsamda bulunan yabancılar için “iş sözleşmesi” alanına ticaret sicil gazetesi, esnaf sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi yabancının işyeri sahibi olduğunu gösterir belgenin taranması, ayrıca otomasyon sisteminde “Yabancı Şirket Ortağı / İşyeri Sahibi” alanının işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Dernek ve vakıflar için, ilgili kurumlarından alınmış güncel faaliyet izin belgesi.
 • Fotoğraf (Yabancıya ait fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz (biometrik) olmalıdır ve doğru ölçeklendirerek yüklenmelidir.)
 • Yabancının eğitim meslek mensubu olarak çalışacak olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni”.
 • Yabancının sağlık meslek mensubu olarak çalışacak olması durumunda, çalışacağı ildeki İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve Sağlık Bakanlığından alınan kurum ruhsatı.