Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Türk Vatandaşlığına geçiş koşullarıyla ilgili mevzuat 5901 sayılı kanun, 5627 sayılı uygulama yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu ile ilgili 2 tür başvuru yöntemi vardır:

1. Türkiye’de kalış sürenize bağlı olarak Vatandaşlık Başvurusu:

Türkiye’de 5 yıl ve daha fazla Çalışma izni alındı ise, vatandaşlığa başvuru hakkı vardır. 

Türkiye’de 5 yıl ve daha fazla Çalışma iznine bağlı kalan yabancılar doğrudan vatandaş olamazlar.

Sadece Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı kazanırlar. 

Vatandaşlık işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün yoğunluğuna göre 2 – 2.5 yıl arasında sürmektedir.

İlk olarak Türkiye’de kaç yıl boyunca Çalışma izni aldığınızı ve Türkiye dışında kaç yıl süre ile kaldığınızın hesaplaması yapılacaktır.

Yapılan hesaplamada son 5 yılda 1 yıldan fazla yurt dışında kalındıysa başvuru hakkınız yoktur. 

Bu işlemin tamamlanma süresi maksimum 4 aydır. 

Başvuru yapılmasının ardından Yabancılar Şube Müdürlüğünden Parmak izleri ve görüşme için Randevu alınacaktır.

Randevu sistemi, maksimum 4 ay sonrasına gün vermektedir.

Parmak izi işleminden sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğüne hakkınızda rapor düzenleyerek bilgi vermektedir.

Bu işlem de maksimum 8 ile 10 ay Sürmektedir.

Rapor Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğüne ulaşmasının ardından, son aşama olan Komisyon görüşmesi için randevu alınacaktır.

Randevu sistemi, maksimum 1 ay sonrasına gün verecektir.

Komisyon görüşmesi Vatandaşlık işlemleri ile ilgili son aşama olup vatandaşlığını kazanıp kazanmayacağınız maksimum 8-10 ay İçerisinde belli olacaktır.

İşlemlerin bu kadar uzun sürme sebebi birçok kişinin Türk Vatandaşlığına geçme talebi ve pandemi kaynaklıdır.

İşlemlerin hızlandırma gibi herhangi bir yetkimiz yoktur.

Önemli: Başvuru yapıldıktan sonra Türk vatandaşlığı verilip verilmeyeceği tamamen İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır.

Tarafımızca herhangi bir taahhüt verilmemektedir.

NOT 1: Yabancı personelin ve sizin, Türkiye’de veya Yurt Dışında herhangi bir ülkede kesinleşmiş veya işlem aşamasında olan dava ve benzeri onaylanmış cezanız var ise başvurunuzun olumsuz sonuçlanma ihtimali vardır. Böyle bir durum var ise bilgi vermenizi rica ederiz.

NOT 2: Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gerek görmesi halinde ek evrak talep etmesine sahiptir.

2. İstisnai Vatandaşlık Başvurusu:

İstisnai vatandaşlık başvuru koşulları 5267 sayılı uygulama yönetmeliği ve 5072 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiştir.

  • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş̧, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

NOT: Bu maddedeki 250.000 Amerikan dolarlık tutar, 13.07.2022 tarihinden itibaren 400.000 Amerikan doları olarak uygulanacaktır.

  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
  • En az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

En az 250.000 ABD doları tutarında mülk alımına bağlı vatandaşlık başvurusu;

19.09.2018 sonrası satın alınmak şartıyla bir ya da birden çok (arsa, tarla, ofis, daire vb.) toplam tutarı 250.000 $ ve üzeri ise mülk sahibi, eşi ve varsa 18 yaş altı çocukları için vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Bilinmesi gerekenler: 

Tapu dairesi tarafından atanacak değerleme uzmanı tarafından mülk emsalleriyle karşılaştırılarak yaklaşık değeri belirlenecektir.

Mülk tutarının, işlem sahibi tarafından mülkün sahibine ait hesaplara açıklama yapılarak yatırılmalıdır. (Dekontlar muhafaza edilmelidir.)

Mülk Türk vatandaşından alınmalıdır, dairenin önceki sahipleri arasından herhangi bir yabancı yer almamalıdır.Satın alınan mülkün 3 yıl boyunca satılmayacağına dair tapu dairesinde şerh konulmalıdır.

Satış işlemi gerçekleştikten sonra vatandaşlık işlemi için tapu dairesi üzerinden, çevre ve şehircilik bakanlığına yazı yazılarak uygunluk belgesi talebinde bulunulması gerekmektedir.

Satın alınan mülkün bulunduğu bölge, askeri veya güvenlik nedeniyle yabancılara mülk satışına kapalı olmamalıdır. (Tapu dairesinden bilgi alınmalıdır.)

Vatandaşlık başvuru süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temin edeceğiniz uygunluk belgesinden sonra başlayacaktır.

İşlem Süreci:

* İstisnai Türk vatandaşlığı başvurusundan önce zorunlu ikamet izni başvurusu yapılır; Miorec, evrak hazırlığı ve başvuru dosyasının hazırlaması sürecinde destek verecektir.

* İkamet izin başvurusu Miorec tarafından vekaletname ile yapılır ve

* Vatandaşlık başvurusu kapsamında Miorec desteğiyle evrak temini sağlanabilir ve başvuru dosyası hazırlanır.

* Vatandaşlık başvurusu ve takibi Miorec tarafından yapılır.

* Vatandaşlık onayı sonrası, T.C. kimlik kartı temini için ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alınması ve başvuru sahibinin parmak izi verme prosedürüne destek olunur.

Vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılması bakanlığın yoğunluğuna göre belirlenmekte olup ortalama 6-8 aydır.