Montaj Vizesi Başvurusu

İş görüşmesi, ticaret ve montaj amaçlı ikamet izni süreçlerinde sizlere vakit kaybı yaşatmıyor ve tüm yasal süreçlerinizi yürütünüz.

Montaj Vizesi Başvurusu

Miorec olarak uzmanlık alanlarımızdan biri olan “Montaj Vizesi Başvurusu” hakkında aşağıda detaylı bir bilgilendirme bulacaksınız.

Montaj vizesi, Türk Konsoloslukları aracılığıyla başvurulan, çok iyi hazırlanılması gereken, özel bir vize türüdür.

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 1 yıl içinde 90 güne kadar çalışma hakkı veren kısa süreli bir çalışma vizesidir.

Öncelikle Türkiye’de yapılacak işin, projenin montaj vizesi kapsamına girip girmediği ile ilgili olarak bir çalışma yapılması gerekir. Ayrıca Montaj vizesi 90 günle sınırlı verildiğinden projenin süresi de çok önemlidir. Uzun süreli bir projede Çalışma vizesi, daha doğru bir başvuru türüdür.

Projenin kapsamı ve süresi Montaj vizesi ile uyumlu olması halinde başvuru dosyası hazırlığına başlanır. Bu kapsamda gerekli bilgi ve belgeler toplanarak online vize başvurusu tamamlanır ve başvuranın uygunluğuna göre vize randevusu alınır.

Başvuru sahibine, Miorec ekibi tarafından titizlikle hazırlanmış başvuru dosyası ulaştırılır ve başvuru ile ilgili bilgi verilir.

Montaj vizesi başvurusunda bizzat yabancı personelin bulunması istenir. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonrasında, başvuran montaj vizesi işlenmiş pasaportunu en geç 1 hafta içinde teslim alır veya konsolosluk tarafından adresine gönderilir.

1. Montaj Vizesi Yasal Çalışma Hakkı tanıyor mu?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55’inci maddesi C bendinde Montaj vizesi kapsamı anlatılmaktadır.

Bu madde uyarınca yabancı personeller de montaj, bakım, onarım ve eğitim amacıyla 1 yıl içinde 90 güne kadar çalışmak amacıyla montaj vizesi ile Türkiye’ye gelmektedir. İlgili kanunun uygulama yönetmeliği ve Konsolosluk uygulama esasları uyarınca Montaj Vizesi başvuruları yabancının adresinin bağlı bulunduğu Konsolosluğumuzca değerlendirilir.

4817 Sayılı Kanun, Madde 55/C:

 Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; (Değişik ibare: RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

2. Yabancı personeller için sosyal güvenlik yükümlülükleri nelerdir?

Montaj vizesi ile çalışan yabancı personellerin sigortalanmasına gerek olmadığı ile ilgili 5510 sayılı kanun ektedir.

Kanunun ilgili maddesi aşağıda belirtilmiştir.

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin (e) bendi’ne istinaden;

“11.09.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin (e) bendi değiştirilmiş ve yapılan bu değişikliğe göre Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden itibaren uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar sigortalı sayılmayacaklardır.

6552 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemenin amir hükmü uyarınca, 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalı veya emekli bulunup ülkemize en fazla üç ayı geçememek üzere çalışmaya gelenler sigortalı sayılmayacaklardır. Üç aydan fazla süreyle çalışmaya gelen sigortalılar çalışmaya başladıkları üçüncü ayın dolmasını takip eden günden itibaren sigortalı sayılacaklardır.”

3. Yabancı Personeller için Sağlık Sigortası yapılmalı mıdır?

Yabancı personellerden, başvurdukları Konsolosluklarımız aracılığı ile Montaj vizesi süresi ile Türkiye’de çalışacakları dönemi kapsayan uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası talep edilmektedir. Bu uluslararası sağlık sigortası, Türkiye’deki çalışması, kalışı veya seyahati sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını veya iş kazalarını kapsamaktadır.

4. Türkiye’de yabancı personeller için ek bir başvuru (Göç İdaresi’ne ya da Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru) gerekli midir?

04.04.2013 tarihinde yayınlanan 6458 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yabancıların ikamet izni başvuruları ve işlemleri hakkında tüm yetki, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube’den alınıp, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kanunun uygulamaları netleştikten sonra yabancıların ikamet izni işlemlerinde tek yetkili kurum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmuştur. İlgili kanunda belirtilmektedir.

Ayrıca, aynı kanunun aşağıdaki maddesinde 90 günlük montaj vizesi ile Türkiye’ye çalışmaya gelen yabancı personeller için de herhangi bir ikamet izni başvurusu yapılamayacağı ve ikamet izninden muaf tutuldukları da belirtilmiştir.

 “6458” Sayılı ve 4.4.2013 tarihli YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

 İkamet izni

MADDE 19 – (1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

İkamet izninden muafiyet

MADDE 20 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar ikamet izninden muaf tutulurlar:

a) Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince gelen yabancılar ikamet izninden muaftır.

Montaj vizesi başvuruları için Miorec’ten profesyonel danışmanlık desteği alabilirsiniz.