Çalışma Kültürümüz

Değerlerimizle yol alıyoruz, sizin için çalışıyoruz.

Çalışma Kültürümüz

Miorec kurum kültürü ve başarısının odağında, çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve adayları ile her türlü iletişim, süreç ve irtibatlarının temelinde yer alan davranış kuralları ve etik değerleri yer almaktadır

Müşteri Odaklılık

Miorec, uzun süreli iş birliğini sürdürmek amacıyla firmalara için özel çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Gizlilik

Miorec, insan kaynakları danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan bilgi gizliliğinden sorumlu olduğunu kabul eder. Miorec, iş birliği boyunca işverenin talep ettiği bilgi gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Çeşitlilik

Miorec; ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, sosyal sınıf, fiziksel yetenek veya nitelikler, dini veya ahlaki değerler, ulusal köken ve siyasal inançları gözetmeksizin her türlü çeşitliliğe saygı duyar.

Cinsiyet Eşitliliği

Miorec, kadınların işyerlerinde güçlendirilmesini desteklemekte ve insan haklarının önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.