Yabancı Şirket/Şube Kuruluşu

Şirketinizin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunuyoruz.

Şirket / Şube Kuruluşu

Gelişen pazarlara ulaşma, yeni pazar ihtiyacı gibi nedenlerle, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı şirketlerin ülkedeki ticari faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Şirketlere özel çözümler geliştirerek ve hukuki süreçleri yöneterek; Türkiye’deki şubeler veya kurulabilecek yerel şirketler aracılığıyla faaliyetlerine devam etmeleri konusunda profesyonel destek oluyoruz. Gelişen pazarlara ulaşma, yeni pazar ihtiyacı gibi nedenlerle, Türkiye’de yerleşik olmayan Yabancı şirketler Türkiye’deki ticari faaliyetlerini şubeleri veya kurulacak yerel şirketleri aracılığı ile yürütebilirler. Şubeler ve şirketler, İrtibat Bürolarının aksine ticari faaliyet yapabilirler.

Şubenin yapacağı faaliyetlerin merkezin faaliyetleri ile aynı veya benzer olması gerekir. Buna karşın ayrı bir şirket kurulduğunda Ana Şirketin faaliyet konusu haricinde de faaliyette bulunabilir. Şubelerin ticaret siciline tescili ve odaya kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu zorunluluk, Türk Ticaret Kanunu’nda “Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur” şeklinde belirtilmiştir.