Kendini Gerçekleştiren Kehanetler (Self-Fulfilling Prophecy)

İş Yerinde Başarılı Olmak İçin Kendini Gerçekleştiren Kehaneti Nasıl Kullanabiliriz?

1948’de sosyolog Robert Merton, “Bir durum gerçek olarak algılanıyorsa o durumun sonuçları kişinin gerçeği olacaktır.” sözüyle bilinen Thomas Teoremi üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda “kendini gerçekleştiren kehanet” terimini ortaya attı.

Robert Merton’a göre söz konusu durum gerçek olmasa dahi bu konudaki beklenti, söz konusu durumu gerçekliğe dönüştürebilecek potansiyele sahiptir.

Öncelikle bu blog yazısına başlamadan önce kendini gerçekleştiren kehanetin tanımı ile başlamak istiyorum.

Kendini gerçekleştiren kehanet, düşüncelerimizin ve inançlarımızın gerçekliği etkileyebileceği bir fenomeni ifade eder. “Bir durum gerçek olarak algılanıyorsa o durumun sonuçları kişinin gerçeği olacaktır.”

İnsanların kendi beklentilerine veya inançlarına dayanarak bir olayın gerçekleşmesini sağladığı fikrine dayanır. Yani kişi kendi kehanetini kendi yerine getirir. Olumsuz duygular olumsuz sonuçlar, olumlu duygular olumlu sonuçlar doğurur.

Ashley Brooke Boyd | Cartoonist
Ashley Brooke Boyd | Cartoonist

Ayrıca Pygmalion etkisi olarak bilinen kendini gerçekleştiren kehanet kavramı, ilk defa 1948 yılında sosyolog Robert Merton tarafından ortaya atılır. Robert Merton bu kavramı “Olay veya koşulların yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan yeni davranışlar, yanlışın “gerçek” olmasına neden olur” şeklinde açıklar. (Merton, 1948)

Merton’ın yaşadığı devirde siyahîler grev kırıcı (Grev kırıcılar genellikle sendika anlaşmazlığı öncesinde şirkette istihdam edilmeyen, ancak grev sonrasında veya grev sırasında örgütün çalışır durumda kalması için işe alınan kişilerdir) oldukları gerekçesiyle sendikalara ilk etapta alınmazlardı. Belirli bir zaman sonra siyahîler de bu durumu kabullenip sendikalara girmek için hiçbir girişimde bulunmadılar. Bu düşünce, sonrasında siyahîler de dâhil olmak üzere tüm insanlar tarafından kabul görür hale geldi.

Siyahîler ise kendilerini grev kırıcı olarak kabul ederler ve o yönde bir davranış eğilimi gösterirler. (Rosenthal, Jacobson, 1966).

Pygmalion kelimesinin kökeni ise Antik Yunan felsefesine ve mitolojisine dayanır. Kıbrıs Prensi olan Pygmalion, bir heykeltıraştır. Pygmalion, tüm kadınların kusurlu birer varlık olduğunu düşünerek ideal bir kadın heykeli yapmak istemiştir. “Galatea” adını verdiği bu eser, o kadar güzel olmuştur ki, Pygmalion kendi eserine aşık olur ve Tanrıça Venüs’e dua ederek Galatea’nın canlıya dönüşmesi için yalvarır. Venüs bu dileği yerine getirir ve sonrasında bu ikisi mutlu bir hayat geçirir.

Burada görüleceği üzere Pygmalion bir ideaya, bir fikre o kadar inanmıştır ki o gerçek olmuştur.

Peki bu fenomeni iş yerindeki başarımızı arttırmak için nasıl kullanabiliriz? Kendini gerçekleştiren kehanet kavramı, iş yerinde başarılı olmak için önemli bir araç olabilir.

Başarı İçin Olumlu İnançlar Geliştirme: İş hayatında başarılı olmak için ilk adım, olumlu inançlar geliştirmektir. Kendinize güvenin ve başaracağınıza dair inancınızı güçlendirin. Başarıya odaklanın ve bu başarının gerçekleşeceğine dair net bir inanç oluşturun. Kendinizi sürekli olarak olumlu ve başarılı bir şekilde hayal edin.

Net Hedefler Belirleme: Başarılı olmak için net hedefler belirlemek önemlidir. Bu hedefler, ulaşılabilir, ölçülebilir ve zaman içinde izlenebilir olmalıdır. Hedeflerinizi belirlerken kendinizi bu hedeflere ulaşmış gibi hissetmeye odaklanın. Bu şekilde, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak adımları atmaya motive olabilirsiniz.

Pozitif Tutum ve Dil Kullanımı: İş yerinde pozitif bir tutum sergilemek ve olumlu bir dil kullanmak, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Kendinizi ve işinizi olumlu bir şekilde tanımlayın. Pozitif bir iletişim tarzı benimseyin ve olumlu bir ortam yaratmaya çalışın. Kendinize ve iş arkadaşlarınıza güven veren bir iletişim tarzı sergileyin.

Geçmiş Başarı Hikayelerini Hatırlama: Geçmişteki başarılarınızı hatırlamak ve bu başarı hikayelerini zihinsel olarak tekrar yaşamak, kendinize olan inancınızı artırabilir. Geçmişteki başarılarınızı hatırlayarak kendinizi güçlendirin ve gelecekteki başarılarınıza odaklanın.

Olumlu Çevre Seçimi: Kendinizi olumlu ve destekleyici bir iş ortamında bulundurun. İş yerindeki ilişkileriniz pozitif ve yapıcı olsun. Negatif enerjiden uzak durun ve kendinizi olumlu etkileyen insanlarla vakit geçirin.

Gelişim ve Öğrenme: Sürekli olarak kendinizi geliştirin ve öğrenmeye açık olun. Yeni beceriler edinmek ve bilgi birikiminizi artırmak sizi daha güçlü ve başarılı kılacaktır.

KATEGORİLER

SON HABERLER