Aday Açık Rıza Metni

MIOREC İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına, bizlere ilettiğiniz özgeçmişiniz içerisinde bulunan ve işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi ve istihdam hizmeti sunulan taraflar ile özgeçmişinizin paylaşılabilmesi için onayınızı rica ediyoruz.

Bu kapsamda, işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi öneririz.

Özgeçmişinizi iletmeniz halinde, kişisel verilerinizin, Aday Aydınlatma Metin’inde belirtilen çerçevede ve amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına onay vermektesiniz.

Kişisel verilerinizin, aday istihdam süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında depolanmasına ve yurt dışına aktarılmasına onay vermektesiniz.