iletisim


×
Size Ulaşalım!x

Aday Açık Rıza Metni

MIOREC İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına, bizlere ilettiğiniz özgeçmişiniz içerisinde bulunan ve işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi ve istihdam hizmeti sunulan taraflar ile özgeçmişinizin paylaşılabilmesi için onayınızı rica ediyoruz.

Bu kapsamda, işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi öneririz.

Özgeçmişinizi iletmeniz halinde, özgeçmişiniz içerisinde bulunan ve işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizi, (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına ve sağlık durumu detayları) Aday Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede ve amaçlarla işleyebilmemiz için açık rıza vermektesiniz.