Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme Üyeliği

Miorec İnsan Kaynakları A.Ş. olarak, Ekim 2019’dan bu yana OSTİM ENERJİK -Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesiyiz.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında belirlenen dört stratejik alandan, destekleyici sektörleriyle birlikte geleceğin sektörü olarak belirlenen ve 2009 yılından itibaren alt yapı kurma çalışmalarıyla birlikte faaliyetlerine başlayan OSTİM ENERJİK’in amacı yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslar arası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak Ostim’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmektir.

Kümenin ana stratejisi;

  • Sektörün içerdiği fırsatlar/yenilikler/gelişmeler konusunda farkındalığını artırmak,
  • Sektörle ilgili yatırım ve iş birliklerini artırmak,
  • Sanayi-üniversite iş birliklerini artırmak,
  • Ticarileştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini artırmak,
  • Sektörün gelişimi ile ilgili mevzuat ve yasaların düzenlenmesine destek oluşturmak ve yeni öneriler geliştirmek,
  • Uluslararası iş birliklerini artırmaktır.

Miorec olarak Enerji kümesinin stratejilerine sektörel, ulusal ve uluslararası bilgi, tecrübe ve hizmet ağımız ile ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

CATEGORIES

LATEST NEWS