iletisim
x

Satış Sorumlusu - İzmir 20-02-2020 Başvuru

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin Aday Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve izin veriyorum.


Kişisel verilerin korunmasına yönelik Aday Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.