iletisim


×
Size Ulaşalım!x
× Blog İletişim
TR EN

Davranış Kuralları

Temel davranış kurallarını; tüm çalışanlarımız ve müşterilerimizi kapsayacak şekilde benimsiyoruz.

Miorec Davranış Kuralları

Miorec Davranış Kuralları, şirket çalışanları, hizmet verdiği kurum ve kuruluşları, iş ortakları ve adaylarına yönelik olarak geçerli, temel davranış ilkelerini kapsar ve bu davranış kuralları etik değerler ve standartlar ile dürüstlük temeline oturtulmuştur. 

En güvenilir iş ortaklarının temel değerleri paylaştığı bilinir ve bu standartlara yönelik ortak bir inancın uzun vadeli iş ilişkileri kurmak için çok önemli olduğuna inanılır. 


Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimiz ve ilişkilerimiz doğruluk ve dürüstlük temeline oturmuştur. Şirket çalışanları, hizmet verdiği kurum ve kuruluşları, iş ortakları ve adaylarla ilişkilerimizde bu temelde hareket ederiz. MIOREC çalışanları, şirket hedeflerine ulaşırken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder


İş Ahlakı

Miorec çalışanları görevlerini ve sunulan hizmetlerle ilgili sorumluluklarını, eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.


Çalışanlara Karşı Sorumluluk

Miorec çalışanlarına, dürüst, adil, şeffaf, güvenli, sağlıklı ve her türlü ayrımcılıktan (arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler) uzak bir çalışma alanı sağlar. Çalışan özlük haklarının tam ve doğru kullanılmasını sağlarken iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir ve sivil toplum faaliyetleri ile ilgili destekler. 


Yasalara Uyum ve Hukuka Uygunluk

Miorec tüm hizmet ve çalışma alanları ile ilgili faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. MIOREC tüm çalışma alanları ile ilgili işlemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütmektedir. Çalışanlarından da tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmelerini bekler. 

Dolayısıyla, yolsuzlukla mücadele politikamız basittir: ne kadar küçük olursa olsun devlet görevlilerini veya özel iş ortaklarını ilgilendiren rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye ve benzeri ürün ve hizmetler verilmez ve kabul edilmez. Tüm değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve birlikte çalıştığımız diğer üçüncü taraflardan ticari faaliyetlerimizin desteklenmesi ve Miorec'in rüşvetle ilgili sıfır tolerans politikasına uyumları beklenmektedir. 


Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvet Politikası

Rüşvet, devlet memurlarına veya iş ortaklarına, bir işi almak veya elinde tutmak veya karar verme sürecini uygunsuz şekilde etkilemek amacıyla sağlanan para, iyilik, hediye veya ağırlamayı içerir. Tabi olunan yolsuzlukla mücadele yasaları uyarınca, rüşvet vermek, teklif etmek, almak veya buna izin vermek kesinlikle yasaktır Rüşvet, ülkenizin kanunları ve Amerika Birleşik Devletleri Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) da dahil olmak üzere, dünyadaki birçok hukuk sistemi tarafından yasaklanmıştır. Küçük rüşvetler bile hem yerel yasalar kapsamında hem de FCPA kapsamında, Miorec ve ilgili kişiler için önemli yasal sorumluluklar doğurabilir. 


İnsan Haklarını Korumak

Uluslararası ilan edilen insan haklarına saygı duyarız ve destek veririz. Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Haklarında Yol Gösterici İlkeler ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun olarak, insan haklarına saygı gösterilmesi prensibine bağlıyız. Bu bağlılığımız; şirketin operasyonları ve iş ilişkileri olan tüm pazarlar üzerinden herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayı, katkıda bulunmayı veya bu tür bir etki ile bağlantı içerisinde olmayı engellemeye kadar varmaktadır. 

- İnsan hakları politikaları konusunda hem şirket içinde hem de şirket dışında rehberlik sunarız. 

- Tüm konuları etkili bir şekilde yönetebilmek için doğru prosedürlere sahip olduğumuzdan emin olma amacıyla insan hakları ile ilgili riskleri, politikaları ve durum tespit süreçlerini devamlı olarak gözden geçiririz. 


Ayrımcılık, Kötü Davranışlar ve Taciz

Miorec çalışanlarına, adaylarına, müşterilerine ve iş ortaklarına karşı tüm iletişim ve çalışmalarında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri her türlü ayrımcılıktan uzak durmayı ilke edinmiştir. 

Miorec çalışanlarının, adaylarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve Miorec tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.


Güvenlik

Miorec iş yerlerinde, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı hedefler ve gerekli önlemleri alırken, çalışanlar kural ve ilgili talimatlara uygun hareket ederler.


Gizlilik

Miorec, iş konuları ile ilgili olarak, çalışanları, adayları, müşterileri ve iş ortakları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi gizlilik çerçevesinde tutar, korunması ve gizliliğini sağlar. Kamuya açık olmayan bilgiler gizli bilgilere dahildir ve hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanılmaz ve gerekli izinleri alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Miorec tarafların tümünün gizli özel mülkiyetteki bilgilerini ya da ticari sırlarını bütünlük içinde ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde değerlendirme değerlendirir. 

Çalışanlar, iş ile ilgili bu kapsamdaki bilgi ve belgelerini gizli tutmayı ve her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde bilgi ve belgeleri diğer tarafın ön izni bulunmadıkça üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı bir şekilde gizliliği ifşa etmemekle sorumludur. 

 

Sürdürülebilir Çevre

Miorec, sürdürülebilir çevre ve doğal hayatın korunması, konularında duyarlı olarak politikaları ve aksiyonları aracılığıyla çevrenin korunmasına destek olur, ilgili kurallara uyar ve çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olurken, tüm çalışma ve iş süreçlerine çevre dostu aksiyonların geliştirilmesi için çalışır. Miorec çalışanları, adayları, müşterileri ve iş ortaklarının çevreye karşı sorumlu uygulamalara uygun davrandığından emin olmak için kendileriyle sürekli iletişim kurar.


X

Daha detaylı bilgi için
bu numaradan bize
ulaşabilirsiniz.

+90 312 504 44 11
İletişim